Ett öppet brev till Jimmie Åkesson

20140913-111047-40247371.jpg

Dear Jimmie
När jag flyttade till Sverige för 20 år sen kom jag till ett land som välkomnade mig med öppna armar, som såg mig som en individ som kunde bidra till svenskt samhället både ekonomiskt och kulturellt. Jag fattade rätt snabbt att jag tillhörde en priviligierade grupp – den engelsktalande invandrare. Min invandring sågs inte som ett problem, folk tyckte det var roligt att prata engelska med mig och vi enkelt hittade gemensamma beröringspunkter. Jag undrar ofta hur min integration hade varit annorlunda om jag hade kommit från Somalia eller Rumänien. Saken är så här, det som jag bidrar med till Sverige sitter inte i mitt ursprungsland. Det som jag bidrar med är mänskligt. Alla vi har nåt att bidra med och genom det berikar vi det samhället som vi lever i. Du Jimmie vill begränsa invandring, du vill stänga dörren till livrädda människor som söker fristad en stund. Du ser bara parasiter och inte människor. Du ser inte vad de kan ge utan vad de tar.

Jag antar att du liksom jag aldrig upplevt krig. Du har inte behövt genomlida smärta, rädsla och hot. Du har levt ett tryggt liv i Sverige. Det är kanske därför du verkar sakna empati. Jag tycker vi som har det tryggt har en skyldighet att ta hand om dem som behöver vår hjälp och det gäller de inom och utanför Sveriges gränser. Du snackar så fint om att hjälpa folk på plats bara dem inte försöker komma hit. Sverige hjäper behövande lokalt redan, och du vill faktiskt minska budgeten för det. Du pratar om integration men du menar assimilering. Att leva i ett integrerat och pluralistiskt samhälle betyder att man öppnar sig för skillnader, man söker synergier, man lever tillsammans och parallellt. Det betyder inte att man gör allt man kan för att hålla Sverige svenskt. Man omvärderar och omdefinierar vad det betyder att vara svenskt. Vi kan leva tillsammans och fortsätta att bygga Sverige. Det är möjligt. Men det krävs empati, mod och öppenhet. Och tyvärr verkar det vara brist på det hos dig.

På Söndag är det val, Sverige är ju en demokrati. Vi får se hur mycket stöd du har bland svenska folket. Jag vet att jag kommer inte rösta på er. Jag kommer satsa på ett parti som värdesätter olikheter och har en färgglad vision av Sverige. Med dig är framtiden bara mörkt.

Begging for clarity – Swedish EU politics

Image

The EU campaigns are in full swing and Sweden’s right wing nationalistic party (SD) has already caused a stir. Huge signs have been put up in the underground and direct mail shots have been dumped in people’s letter boxes describing their policies. One particular policy is against ‘organized begging’.

From their program: ‘In Swedish Towns beggars from other EU countries have become a common sight…..The organized begging must be stopped. Visa requirements should be introduced for countries that abuse freedom of movement within the EU.’

This, and other policies, have caused outrage amongst many. People are calling for action against the SD, people are criticizing them for racist actions, people are burning, returning and even eating up their printed policy material.

But here’s the thing – SD are smart at rhetoric. Very smart. Just like other populistic nationalistic parties throughout history, they are very good at raising issues that ordinary people care about and they are not afraid of stating their position. Agree or not, they are the only party as far as I know to communicate an actionable position about the issue of begging.

And this is where I think the other parties are about to make a costly mistake. Almost everybody I know in Stockholm has an opinion about the influx of street beggars from other EU countries. Everybody is uncomfortable with it and doesn’t like it. It goes against the grain, and many Swedes are really divided as to whether they should ignore the beggars, buy food for them or give them cash. It is a daily challenge for many and a common topic of discussion. It is a modern dilemma, and, dear politicians…this makes it a pressing political issue! Ignoring the issue of begging will not make it go away. Ignoring it does not reduce anxieties nor does it deal with the underlying issues of poverty and inequality in our society.

The way for the Alliance, the Greens, Fi, the Left Party and the Social Democrats to deal with the SD is not only to express outrage and criticism. It is to state clearly, publicly and unequivocally what their party’s actionable policies are in relation to the increased begging on our streets.

Failure to do this is equivalent to pushing many voters straight into the hands of the SD.