The seriousness of xenophobia

us and them

In Greek, the word xenos means strange or foreigner. The word phobos as we know means fear. Putting those together gives us the well-known concept of xenophobia – the deep-rooted, irrational fear of something strange or foreign. Xenophobia can present itself in many ways, including the fear that immigrants and refugees are too abundant in a society.

In cultural research, we often talk about in-groups and out-groups. The in-group is usually the majority who belong to a somewhat homogenous culture. The out-group are the ‘others’ who live side by side but rarely amongst the in-group. One way to look at xenophobia is to see it as the relations and perceptions of an in-group towards an out-group. This may include a fear of losing identity, suspicion of the out-group’s activities, aggression, and desire to eliminate their presence to ensure a presumed security.

Xenophobia in a society is often aimed at a group of people who are not considered part of that society, eg beggars from Rumania and refugees from Northern Africa. When xenophobia becomes systematised it often leads to hostile and violent reactions, such as the phsyical attacks on beggars that we are seeing in Sweden or the call for expulsion of immigrants by SD voters. In extreme cases of systemitised xenophobia, genocide becomes the result.

To combat this issue, the Council of Europe in 1993 formed “The European Commission Against Racism and Intolerance”>. This is an independent human rights monitoring body specialised in combating racism, discrimination, xenophobia, antisemitism and intolerance. The organisation produced The Vienna Declaration and Programme of Action, also known as VDPA – a human rights declaration. In this declaration it clearly states the following:

”the VDPA urges all governments to take immediate measure and to develop strong policies to prevent and combat all forms and manifestations of racism, xenophobia or related intolerance, where necessary by enactment of appropriate legislation, including penal measure.’

We know that the winds of fear are sweeping over Sweden and Europe. And we know that governments can do what they can to combat this – changing policy, engaging in dialogue, ignoring the issue, closing the borders. But as soon as there is a manifestation of racism or xenophobia I think Sweden should have a zero tolerance policy. This might include infringing on civil liberties such as freedom of speech and right to demonstrate, but xenophobia is a creeping cancer that leads to horrific actions. We just have to take a look through history to understand that.

Ett öppet brev till Jimmie Åkesson

20140913-111047-40247371.jpg

Dear Jimmie
När jag flyttade till Sverige för 20 år sen kom jag till ett land som välkomnade mig med öppna armar, som såg mig som en individ som kunde bidra till svenskt samhället både ekonomiskt och kulturellt. Jag fattade rätt snabbt att jag tillhörde en priviligierade grupp – den engelsktalande invandrare. Min invandring sågs inte som ett problem, folk tyckte det var roligt att prata engelska med mig och vi enkelt hittade gemensamma beröringspunkter. Jag undrar ofta hur min integration hade varit annorlunda om jag hade kommit från Somalia eller Rumänien. Saken är så här, det som jag bidrar med till Sverige sitter inte i mitt ursprungsland. Det som jag bidrar med är mänskligt. Alla vi har nåt att bidra med och genom det berikar vi det samhället som vi lever i. Du Jimmie vill begränsa invandring, du vill stänga dörren till livrädda människor som söker fristad en stund. Du ser bara parasiter och inte människor. Du ser inte vad de kan ge utan vad de tar.

Jag antar att du liksom jag aldrig upplevt krig. Du har inte behövt genomlida smärta, rädsla och hot. Du har levt ett tryggt liv i Sverige. Det är kanske därför du verkar sakna empati. Jag tycker vi som har det tryggt har en skyldighet att ta hand om dem som behöver vår hjälp och det gäller de inom och utanför Sveriges gränser. Du snackar så fint om att hjälpa folk på plats bara dem inte försöker komma hit. Sverige hjäper behövande lokalt redan, och du vill faktiskt minska budgeten för det. Du pratar om integration men du menar assimilering. Att leva i ett integrerat och pluralistiskt samhälle betyder att man öppnar sig för skillnader, man söker synergier, man lever tillsammans och parallellt. Det betyder inte att man gör allt man kan för att hålla Sverige svenskt. Man omvärderar och omdefinierar vad det betyder att vara svenskt. Vi kan leva tillsammans och fortsätta att bygga Sverige. Det är möjligt. Men det krävs empati, mod och öppenhet. Och tyvärr verkar det vara brist på det hos dig.

På Söndag är det val, Sverige är ju en demokrati. Vi får se hur mycket stöd du har bland svenska folket. Jag vet att jag kommer inte rösta på er. Jag kommer satsa på ett parti som värdesätter olikheter och har en färgglad vision av Sverige. Med dig är framtiden bara mörkt.