Swedish women fight back

Strength-woman-arms

In response to the hoards of ‘Vikings’ roaming Stockholm’s streets to protect their ‘women’ from ‘muslim rapists’, the women of Sweden have spoken up. In a social media campaign called ‘inteerkvinna’ – ‘not your woman’ – they are fighting back.

‘Den rasistiska lynchmobben som drog fram i Stockholm i fredags (29/1) och misshandlade barn och andra som inte är vita, påstår, likt andra rasistiska och fascistiska grupperingar, att de vill “skydda” vita/”svenska” kvinnor. De talar inte för mig. Deras “skydd” är i själva verket en önskan om att dominera, kontrollera, stänga in och äga kvinnor samtidigt som de försöker skrämma, misshandla och till och med utrota andra människor. De talar inte för mig. Internationell solidaritet är grunden för jämlikhet, rättvisa och fred. ‪#‎inteerkvinna‬

‘The racist lynch mob that rampaged through Stockholm on Friday attacking children and other non-white people, claim, like other racist and fascist groups, that they they want to protect white/Swedish women. They do not speak for me. Their ‘protection’ is in actual fact a desire to dominate, control, imprison and possess women. At the same time, they try to scare, abuse and exterminate other people. They do not speak for me. International solidarity is the basis of equality, justice and peace. I am Not Your Woman.