Hijacking Calle – Swedish crowdfunding

crowdfunding

I once wrote an article about lack of charitable thinking in Sweden. Now I am so eating humble pie.

One of my oldest friends in Sweden has been fighting cancer for 3 years. His body has been poked, prodded, cut, slashed and injected with poison over and over again. There is little more to do.

Calle is a passionate, strong-willed person and he has now decided to stop the poison and attempt alternative medicinal approach at the Budwig Centre in Spain. This requires private funding – 100 000 Swedish crowns – money he does not have since he has been sick for such a long time and unable to work.

He has started a fund to ask friends, colleagues, acquaintances and strangers to support him. To my amazement, people have flocked to his support. He has received some financial support and needs more. I was wrong about charity not being big in Sweden. In this case, I am happy to say people have proved me very wrong.

Estate agent Uppvik and Daughters, where Calle has previously worked, hijacked his Facebook page and wrote this open letter:

”Nu kapar vi din Facebooksida en stund, Calle! Vi som känner dig vet att du aldrig ger upp och att du har den ytterst ovanliga förmågan att betrakta dig själv med distans och humor. Förmodligen är det därför vi tycker så mycket om dig! (och för att din penna förmår skriva så att man hisnar!) Efter tre år av fruktansvärt påfrestande behandlingar, framgångar och bakslag om vartannat förstår vi inte hur du orkar… När nu din önskan är att få något annat än mera nedbrytande cellgift vill vi se till att undanröja de ekonomiska hindren för att din önskan ska infrias: vi stödjer helhjärtat att du söker dig till The Budwig Center i Malaga – en klinik med cancerläkare med ett helhetsperspektiv och betydligt fler effektiva verktyg än kirugi, strålning och cellgift, som ju är det som står till buds i den svenska cancervården! Och om alla ni som troget följer och låter er underhållas av Calles texter och foton hjälper till, får vi ju snabbt fram de 100.000:- som krävs! Vi har hittills fått ihop drygt 15.000:-, men mer behövs ju och det bums! Nordea Carl Mikelsons 3018 00 38311 – Inget bidrag är för litet – eller för stort 😉 Personligen vet jag (Gabrielle, som håller i pennan) att inte någon – varken läkare, forskare, alternativmedicinare – sitter inne med hela sanningen. Det sämsta man kan göra är att låta sig bli övertygad om att det bara finns en enda väg till läkning. Det finns många! Lymfom är sannerligen ingen dödsdom. När en engagerad och duktig läkare inte har fler uppslag och idéer betyder det inte att det inte finns mer att göra! Vad han säger är snarare: ”VI har uttömt våra resurser och kan inte göra mer för dig”. Välkända cancerprogram är just Dr Johanna Budwigs (Nobelprisnominerad fettsyreforskare) och Dr Max Gersons(strikt cancerdiet). Det finns som sagt hela hav av kunskap! Sorgligt lite tycks dock komma patienter i den svenska sjukvården till nytta! Utomlands har man på många håll kommit betydligt längre och blivit duktigare på att integrera sjukhusmedicin med många andra former av terapier. Integrativ medicin är framtidens medicin!¨” (http://www.uppvik.nu/cancer_och_integrativ_medicin.pdf)

I know you probably don’t know Calle. But if you feel like you would like to contribute to his crowd-funding, please donate to Nordea Carl Mikelsons 3018 00 38311, (The clearing number is the 3018).

Please pass this blog forward.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s